Thời sự trưa ngày 11.01.2013

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2F%2FTHOI+SU+TRUA+11.1.13.flv

Video cùng chuyên mục